Schoon, droog en fris

We zijn gestart met het vorm en inhoud geven aan de actie “Schoon, Droog en Fris”. Een pakket aan verbetermaatregelen op de korte termijn. Dit vooruitlopend op de algehele renovatie van een 4-tal appartementengebouwen in de wijk Kanaleneiland te Utrecht in opdracht van Stichting Bo-Ex ’91. We onderzoeken wat er ter verbetering van het huidige woonklimaat op korte termijn gedaan kan worden. Bouwfysich (voor-) onderzoek, onderzoek grondwaterstand, schadeherstel van beton en gevelmetselwerk, herstel van lekkages, luchtdicht maken van de buitenschil, ventileren van de appartementen, mitigrerende maatregelen i.v.m. geconstateerde vleermuizen. Ook zetten we in op het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken om de uitgangspunten voor de grote renovatie vast te stellen. En vooral hoe organiseer je dat en wordt de juiste informatie verstrekt op het juiste moment aan de diverse stakeholders. Een veelomvattende en uitdagende opdracht.

Bekijk meer berichten...

Het Nieuwe Normaal

Vandaag is Smart Bouwproject Management op de Conferentie Circulair Bouwen aan Morgen | Samen op weg naar 2030, getuige geweest van de lancering van Het

Lees verder »

Schoon, droog en fris

We zijn gestart met het vorm en inhoud geven aan de actie “Schoon, Droog en Fris”. Een pakket aan verbetermaatregelen op de korte termijn. Dit

Lees verder »

Circulaire Gevelelementen

Deze week bereiken we voor het project Ivoordreef een belangrijke mijlpaal. De aannemer Lagemaat gaat starten met het bewerken van de circulaire gevelelementen. Samen met

Lees verder »

Bekijk meer berichten...

Het Nieuwe Normaal

Vandaag is Smart Bouwproject Management op de Conferentie Circulair Bouwen aan Morgen | Samen op weg naar 2030, getuige geweest van de lancering van Het

Lees verder »

Schoon, droog en fris

We zijn gestart met het vorm en inhoud geven aan de actie “Schoon, Droog en Fris”. Een pakket aan verbetermaatregelen op de korte termijn. Dit

Lees verder »

Lees ook...

Het Nieuwe Normaal

Vandaag is Smart Bouwproject Management op de Conferentie Circulair Bouwen aan Morgen | Samen op weg naar 2030, getuige geweest van de lancering van Het

Lees verder »

Schoon, droog en fris

We zijn gestart met het vorm en inhoud geven aan de actie “Schoon, Droog en Fris”. Een pakket aan verbetermaatregelen op de korte termijn. Dit

Lees verder »