Terug naar project gallerij

Sloop Appartementen Ivoordreef Utrecht

Voor dit project van Stichting Bo-Ex ’91 is de voorbereiding vanaf definitie fase tot en met de technisch ontwerp fase gedaan. Voorafgaand is de voorbereiding en het projectmanagement gedurende de uitvoering van de sloop van het bestaande flatgebouw gedaan. Het bijzondere aan dit project is het vorm en inhoud geven aan het proces van circulair toepassen van betonnen gevelelementen vanuit de gesloopte flat in de nieuw te realiseren appartementengebouwen. Een bijzondere samenwerking tussen BOOT adviseurs, Lagemaat-Heerde, JVST architecten, Technoconsult, ERA Contour en Smart Bouwproject Management.

Sloop Appartementen Ivoordreef Utrecht

Voor dit project van Stichting Bo-Ex ’91 is de voorbereiding vanaf definitie fase tot en met de technisch ontwerp fase gedaan. Voorafgaand is de voorbereiding en het projectmanagement gedurende de uitvoering van de sloop van het bestaande flatgebouw gedaan. Het bijzondere aan dit project is het vorm en inhoud geven aan het proces van circulair toepassen van betonnen gevelelementen vanuit de gesloopte flat in de nieuw te realiseren appartementengebouwen. Een bijzondere samenwerking tussen BOOT adviseurs, Lagemaat-Heerde, JVST architecten, Technoconsult, ERA Contour en Smart Bouwproject Management.

Sloop Appartementen Ivoordreef Utrecht

Voor dit project van Stichting Bo-Ex ’91 is de voorbereiding vanaf definitie fase tot en met de technisch ontwerp fase gedaan. Voorafgaand is de voorbereiding en het projectmanagement gedurende de uitvoering van de sloop van het bestaande flatgebouw gedaan. Het bijzondere aan dit project is het vorm en inhoud geven aan het proces van circulair toepassen van betonnen gevelelementen vanuit de gesloopte flat in de nieuw te realiseren appartementengebouwen. Een bijzondere samenwerking tussen BOOT adviseurs, Lagemaat-Heerde, JVST architecten, Technoconsult, ERA Contour en Smart Bouwproject Management.